Zásady měření TK

Tlakoměry OMRON

Tlakoměry CA-MI

Tlakoměry TENSOVAL

Tlakoměry KAWE

Pažní tlakoměry

Zápěstní tlakoměryHlavní partner projektu

Uherskohradišťská nemocnice a její projekt Roku srdce

03.03.2017

Uherskohradišťská nemocnice po Roku seniora, Roku Výživy a Roku mozku přichází letos s celoročním projektem Rok srdce. Stejně jako v předchozích letech je cílem prevence, vzdělávání, benefiční akce i nové přístrojové vybavení.
Uherskohradišťská nemocnice a její projekt Roku srdce

Proč právě srdce?

V České republice je více než polovina všech hospitalizací dospělých na interních odděleních způsobena kardiovaskulárními chorobami. Z celkového počtu zemřelých v ČR je 49,3% úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění. V posledních 25 letech sice úmrtnost z kardiovaskulárních příčin klesá, přesto se řadí tyto choroby k vážným a častým. "Důvodem poklesu jsou především nové a efektivní způsoby léčby, ale také změna životního stylu, pokles kouření cigaret, zdravější stravovací návyky a podobně," popisuje primář Interny I UHN MUDr. Vladimír Okénka a dodává: "I přes úspěšnost léčby akutních stavů ischemické choroby srdeční je v protikladu nárůst pacientů se srdečním selháním. Tohle onemocnění postihuje 2-5% populace středního věku a 10% populace kolem 80. roku."

Osvěta a prevence směrem k veřejnosti

Snahou projektu Rok srdce tedy bude především osvěta a prevence směrem k veřejnosti. V plánu je několik akcí, jejichž součástí budou nejrůznější měření tlaku, cukru, cholesterolu atd., ale i komentáře odborníků UHN. Nemocnice také uspořádá během roku několik kurzů první pomoci pro veřejnost a tradiční benefiční akce (Den pro rodinu, koncerty), jejichž výtěžek poputuje právě do projektu Rok srdce.

 

Poznámka redakce: Pro preventivní měření tlaku se používají tlakoměry. Dnešní moderní meřiče krevního tlaku umožňují měřit i osoby neklidné (s pohybem svalů) a pacienty trpícími glykémií nebo srdeční aritmií.

Pro měření glykémie, tzv. cukru v krvi se používají digitální glukometry. Podle výše naměřené glykémie a na základě předchozích zkušeností musí lékař nebo pacient odhadnout a případně upravit množství léků či podávaného inzulinu.

Odborná konference pro odborníky

Součástí projektu je i odborná konference (duben 2017) pro zdravotníky, které se v roli přednášejících zúčastní nejen odborníci Uherskohradišťské nemocnice, ale také například doc. MUDr. Martin Mates CSc., vedoucí lékař oddělení intervenční kardiologie Nemocnice Na Homolce nebo prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. přednostka I. Interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice U sv. Anny.

 

V neposlední řadě je cílem projektu získat finanční prostředky na zkvalitnění péče v oblasti kardiovaskulárních chorob a nákup přístrojů jako jsou holterovské systémy arytmií, ergometry a podobně.

 

Zdroj: Tiskové centrum Uherskohradišťské nemocnice

Přejeme vám pohodový den!

Tým společnosti KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.

Kontakty: Google+ nebo email: krasny@szo.cz

 

Dezinfekčné prostriedky a zdravotnícke prístroje expedujeme na Slovensko prostredníctvom Českej a Slovenskej pošty.

 

 

 

Firma KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. opravuje a kalibruje lékařské přístroje, mezi které patří tlakoměry a lékařské teploměry. Do nemocnic, ordinací a sociálních ústavů dodáváme zdravotnický materiál již od roku 1998.


Copyright © 1998 - 2019 KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.