Zásady měření TK

Tlakoměry OMRON

Tlakoměry CA-MI

Tlakoměry TENSOVAL

Tlakoměry KAWE

Pažní tlakoměry

Zápěstní tlakoměryHlavní partner projektu

Jak vybrat měřiče krevního tlaku?

Při výběru měřiče krevního tlaku je důležité ujasnit si, kdo a kde jej bude používat. Hledám profesionální klinický měřič tlaku krve anebo spíše běžný domácí měřič TK? Důležitá kriteria, podle kterých se rozhodovat jsou: cena, obsah rtuti, typ zobrazení naměřených údajů (analog/display), odolnost proti nárazu.

 

Důležitým faktorem pro výběr měřiče TK je také způsob měření, respektive zda-li se pacient bude měřit sám a praktikovat takzvané sebeměření anebo jestli pacienta bude měřit odborník. Uživatelé se také rozhodují podle toho, jestli chtějí pro měření tlaku krve klasický rtuťový tonometr anebo využijí některou z modernějších technologií (digitální nebo bezrtuťové auskultační měření).

Jaké jsou výhody různých typů měřičů tlaku krve?

Rtuťové tlakoměry

Rtuťové tlakoměry jsou nejpřesnější a doposud nejpoužívanější skupinou měřičů tlaku krve.

Bezrtuťové tlakoměry

Bezrtuťové tlakoměry jsou nástupcem rtuťových tlakoměrů. Přestože mají display, tak se nejedná o digitální tlakoměr. Stejně tak jako u rtuťových tlakoměrů se zde využívá auskultační metoda.

Hodinkové tlakoměry

Hodinkové tlakoměry se využívají v situacích, kdy pacient není v klidu, například při převozu do nemocnice.

Digitální tlakoměry

Digitální tlakoměry jsou určené pro rychlé samoměření.

Značkové tlakoměry

Doporučujeme nákup a používání pouze značkových výrobků, které jsou v České republice dlouhodobě masově rozšířené, což umožňuje dobrou dostupnost náhradních dílů a proveditelnost opravy a kalibrace.

Firma KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. opravuje a kalibruje lékařské přístroje, mezi které patří tlakoměry a lékařské teploměry. Do nemocnic, ordinací a sociálních ústavů dodáváme zdravotnický materiál již od roku 1998.


© 1998 - 2023 KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.