Zásady měření TK

Tlakoměry OMRON

Tlakoměry CA-MI

Tlakoměry TENSOVAL

Tlakoměry KAWE

Pažní tlakoměry

Zápěstní tlakoměryHlavní partner projektu

Zásady správného měření (TK) tlaku krve a nejčastější chyby při měření krevního tlaku

Aby byl výsledek měření tlaku krve co nejpřesnější, je zapotřebí dodržovat některé zásady použití tlakoměrů. Měření krevního tlaku se provádí 2krát denně, zpravidla ráno a večer, pokaždé ve stejnou hodinu. Měření TK je potřeba provést před užitím léků. Krevní tlak se měří vsedě a v klidu po 10 minutách od poslední tělesné námahy (například chůze). Před vlastním měřením nesmíme kouřit, pít alkohol, provádět tělesně náročnou práci nebo pohyb a vyvarovat se jakémukoliv stresu. Během měření nesmíme mluvit nebo se hýbat. Všechny naměřené hodnoty tlaku krve je zapotřebí pečlivě zapisovat a naměřené výsledky předat lékaři při další pravidelné kontrole.

Jak správně měřit krevní tlak?

Měření krevního tlaku pažním tlakoměrem

1) manžetu tlakoměru navlékněte na paži, u níž je obvykle vyšší tlak (zpravidla to bývá levá ruka)

2) manžetu zatáhněte cca 2 cm nad loketní jamkou

3) hadička manžety leží uprostřed ohnutého lokte, ve směru ruky, proti loketní jamce

4) ruku volně položte na stůl ve výšce srdce

5) stiskněte tlačítko start (on/off)

Měření tlaku krve zápěstním tlakoměrem

1) přístroj s manžetou navlékněte na zápěstí ruky, u níž obvykle bývá vyšší tlak (zpravidla je to levá ruka)

2) spodní okraj manžety upevněte cca 1 centimetr nad zápěstím

3) displej zápěstního tlakoměru otočte na vnitřní stranu zápěstí

4) zápěstí ruky musí být vždy ve výšce srdce

5) stiskněte tlačítko on/off (start)

Firma KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. opravuje a kalibruje lékařské přístroje, mezi které patří tlakoměry a lékařské teploměry. Do nemocnic, ordinací a sociálních ústavů dodáváme zdravotnický materiál již od roku 1998.


© 1998 - 2024 KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.